Portfolio

Awards and distinctions / Prijzen, nominaties en onderscheidingen:

ZEBRA Poetry Film Festival Poetry Film “God is not a sexist” made in collaboration with Johan van selected for ZEBRA, BERLIN november 2020

ZEBRA, BERLIN november 2020

Jan van Eyck Academy writer in residence
> Jan van Eyck Openstudios June/July 2021.
“Asha Karami was writer-in-residence at the Jan van Eyck Academy. For the OpenStudios she presents the silkscreens prints she made during her residency and a new Poetry Film made in collaboration with artist Johan van Dijke.
This series of work is an exploration of the subject matter of cults and closed-off communities and the new reality that can be created within this space. A confined space with new rules, morals and goals. What happens when we turn away from society? How do these new realms lead to exploration and creation? And what about violence and destruction?
Another explored aspect is how these private spaces and the involved bodies can get public if there is involvement of the police, medics, forensics or media. The most private and vulnerable moments of our lives can become public with or without us wanting to, with or without our given consent. How do these images and descriptions of a scene or an event relate to the actual events? Where, why and for whom is all this information stored?
Images, image descriptions, crime scene photography, legal documents, forensic reports of these bodies have been used as a source for the making of the prints, video and poetry.

> Jan van Eyck Participants Presentations: Watch here.

> Jan van Eyck Writers-talk: Asha Karami ontmoet Michel Dijkstra
Jan van Eyck writer-in-residence Asha Karami gaat in gesprek met docent en publicist oosterse filosofie Michel Dijkstra. Met dit gesprek rondt Karami haar werkperiode aan de academie af. Karami en Dijkstra spreken over hun fascinatie voor zen en de soms bizarre koanverhalen, over de toepassing van oosterse filosofie en westerse mystiek in de levenskunst en over hoe, volgens Meister Eckhart en zenmeester Dōgen, de weg naar de eenheid te vinden in een wereld van veelheid en chaos.

Het gedicht ‘Permanent Nachtbeeld’ in nY #43 (Quarantaine-nummer) werd in 2021 genomineerd voor de Poëzieprijs Melopee Laarne.

Nederlands Letterenfonds : “Eight talented writers of fiction, non-fiction and poetry receive a first grant from the Dutch Foundation for Literature. With the grant they can work on their second book.”

E. du Perronprijs 2019  Nomination / Nominatie Godface
JURYVERSLAG
Godface biedt veelzijdige, levendige, geestige en ook vaak verontrustende gedichten. Deze poëzie gaat over van alles, van schuldsanering tot Suikerfeest, van liposuctie tot Aviko-ovenfriet. Maar bovenal gaat deze poëzie over taal en hoe die als banaal en verheven instrument ingezet kan worden om dagelijkse beelden en ervaringen uit te drukken. Blog post discours en lyriek vermengen zich in absurde beschrijvingen: “ik ben geboren met twee vagina’s / en ik geloof niet in deuren / dit is al mijn derde dood en ik ben nog maar in mijn dertig.” Of: “vannacht tot laat comments geliket op fb.” De dichterlijke stem orkestreert het geheel, terwijl zij ook steeds verschillende perspectieven biedt en stemmingen oproept. Er is een sterke thematiek van verschil tussen culturen, groepen, werelden, een verschil dat volledig normaal wordt bevonden. Du Perron zei ooit dat zijn gewone bestaan zonder literatuur onbevredigd zou zijn. Die inzet lezen we ook hier: van alles is literatuur te maken en alles is te dragen omdat het in poëzie uitdrukking kan krijgen. De dichter is tegendraads en scherp analytisch. Dit is poëzie zonder diepzinnigheid of traagheid. Rauw en levendig, en daarmee bestendig in een tijd waarin alles op social media gezegd kan worden, zonder dat daar inzicht te vinden is: “de overweldigende zekerheid / van een ondanks alle zichtbare veranderingen / permanent onzichtbaar onderliggend landschap.”

Herman de Coninckprijs 2020 Nomination / Nominatie Godface
JURYVERSLAG
Asha Karami schreef met Godface een bijzonder intrigerende, raadselachtige debuutbundel waarin ze op haast onnavolgbare wijze (en met veel humor) verslag doet van ons leven in een maatschappij die voortdurend de vraag stelt wie of wat we (willen) zijn: ‘mevrouw, wie bent u? mevrouw?’. In Godface schittert het antwoord daarop door alle flarden van verhalen en personages heen, om dan weer te verdwijnen, als een droom die zich nooit helemaal laat vangen. We ontmoeten een alcoholistische moeder, een Iraanse vader, de zieke buurman, een vriend die niet komt opdagen, de goudblonde yogadocent of een vermoeide huisarts; allemaal verschillende personages die vluchtig in contact komen met de ‘ik’, die daardoor zelf nooit scherp in beeld komt, maar verbrokkeld en anekdotisch aan de lezer verschijnt. Karami houdt de lezer een spiegel voor: we hopen er misschien een Godface in te zien, maar we staren in de leegte.

Grote Poëzieprijs 2020 Nomination / Nominatie Godface
JURYVERSLAG
De gedichten in Asha Karami’s debuutbundel Godface vallen samen met de persoonlijkheid die liefhebbers kennen van de voordrachten van de dichter. Karami lijkt te schrijven zoals ze denkt; een vorm die doet denken aan free writing en die even geestige als serieuze beelden opwekt, zoals in het gedicht waarin de ik-persoon zich laat inhuren als vogelverschrikker. In Godface mag de lezer meekijken in iemands wereld, maar wordt niet bij de hand genomen. Karami kiest voor simpele taal en plaatst ogenschijnlijk willekeurige narratieve elementen naast elkaar, waardoor op paradoxale wijze de gedichten volledig begrepen kunnen worden, zonder dat de losse elementen worden ervaren als logisch of helder. Die paradox maakt de bundel spannend, verslavend en ongrijpbaar. Karami’s scherpe blik, zelfspot en humor maken Godface tot een uniek en intrigerend debuut.

Vers van het Mes in Perdu, Amsterdam 2018

Nederlands Kampioenschap Poetry Slam UTRECHT 2018: Dutch Championship Poetry Slam Second prize / Tweede prijs (Juryprijs)

Poëzieslag Festina Lente Championship Poetry Slam in AMSTERDAM 2017 First prize / Eerste prijs Jaarfinale 2017 (zowel Publieksprijs en Juryprijs)

%d bloggers like this: